Skip to content

Persoonlijk Symbool

Ankh                   

Persoonlijk Symbool


Mijn persoonlijk symbool is de Ankh. Het Ankh teken is een oud Egyptisch teken. Het was een schild ter bescherming en het verspreidde het Licht. De Ankh wordt ook gezien als een magische sleutel, b.v. als ‘de sleutel van het leven’. Afbeeldingen waarop goden de Ankh bij de lus vasthouden, symboliseren het afsluiten van het dodenrijk. Door de Ankh-teken voor de neus van de keizer te houden, schonken goden het leven en de levensadem aan de keizer. De betekenis van eeuwigheid kan ook worden afgeleid uit de lus en de in drie richtingen lopende verlengingen. De Ankh als symbool voor ‘verlengde eeuwigheid’.