Skip to content

Rituelen

Boom                   

Rituelen 


Erediensten, rituelen en herdenking- of feestdagen zijn van alle culturen en van alle tijden. Zij maken het onzichtbare zichtbaar en het onbegrijpelijke toegankelijk. Het zijn uitingen van gemeenschapsgevoel. Zij vergroten vreugde in blijde tijden en bieden troost in tijden van tegenslag. Degenen die geen enkele binding (meer) hebben of willen hebben met religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen, hebben niettemin behoefte aan bepaalde rituelen, die de belangrijke levensstadia, de scharniermomenten, markeren. Rituelen geven kleur en inhoud aan een essentiële gebeurtenis in iemands leven en zij laten een diepe herinnering achter.