Skip to content

Levensbeschouwing

Hunebed                   

Levensbeschouwing

  

In verband met de ontkerkelijking zijn rond belangrijke scharniermomenten, zoals het sterven er een is, de christelijke uitvaartrituelen uit het zicht geraakt. Toch zorgen juist ritualiseren en symboliseren er  voor, dat het rouwproces beter verwerkt kan worden. Om het (gedeeltelijk) wegvallen van de aloude christelijke rituelen en symbolen op te vangen en om tegemoet te komen aan de behoefte om het sterven van een geliefde te duiden, wil ‘Scharniermomenten’ samen met u op zoek gaan naar eigentijdse, bij u passende rituelen en symbolen. Op die manier kan met de gekozen rituelen en symbolen tijdens het afscheid recht worden gedaan aan de opvattingen en belevingen van de overledene en van de nabestaanden. Een afscheid, dat omgeven kan worden door rituelen en symbolen, overeenkomstig de wens van de overledene en de nabestaanden.